Les comunicamos que el Consulado General de Hungría en Barcelona permanecerá cerrada el lunes y martes, el dia 22 y 23 de octubre 2018 por el motivo de la fiesta nacional húngara.

Els comuniquem que el Consolat General d’Hongria a Barcelona romandrà tancat el dilluns i dimarts, el dia 22 i 23 d’octubre 2018 per motiu de la festa nacional d’Hongria.