A képzés emelt szintű érettségi előkészítést nyújt olyan középiskolai végzettséggel (érettségi, vagy azzal egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány) rendelkező határon túli magyar fiataloknak, akik magyarországi felsőoktatási intézményben kívánják tanulmányaikat folytatni alap- és osztatlan képzésben. Az előkészítő év során ismétlésre és kiegészítésre kerülnek a szülőföldi középiskolában tanult tantárgyak azon ismeretei, amelyek szükségesek a magyarországi érettségi vizsgák letételéhez. A KKM az ösztöndíjjal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.

Létszámkeret: 90 fő

A pályázat 7 külhoni régió: Csángó-magyar; Diaszpóra – elsősorban EU, kivéve Szlovákia, Románia, Horvátország, Szlovénia; Felvidék; Horvátország; Kárpátalja; Muravidék; Vajdaság, továbbá a második évfolyam számára kerül kiírásra.

A képzés hossza: 10 hónap: 2023. szeptember – 2024. június

A pályázati felhívások a KKM Balassi Ösztöndíjprogram honlapján, az alábbi linken találhatóak: https://balassieducation.hu/hu/kepzesek/erettsegi-felveteli-elokeszito-kulhoni-magyaroknak

A pályázat elektronikus beadási határideje: 2023. augusztus 2. a htmelokeszito@mdakft.hu e-mail címen.