A hatékony ügyintézés érdekében időpont csak akkor foglalható, ha az eljáráshoz minden nyomtatvány kitöltésének előzetes egyeztetése megtörtént és minden szükséges okiratmelléklet rendelkezésre áll. Ehhez a lap alján található formanyomtatványokat kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kell kitölteni, majd azokat dátum, aláírás nélkül a szükséges okiratok másolataival együtt megküldeni a consulate.bcn@mfa.gov.hu e-mail címre. Az ellenőrzést és az esetleges korrekciók átvezetését követően, ha minden adatlap véglegesítésre került és minden okirat rendelkezésre áll, kérhető az időpont a személyes ügyintézéshez.   

FIGYELEM! Amennyiben a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság magyarországi anyakönyvezése még nem történt meg, úgy először a házasságot kell az erre vonatkozó oldalon található információk alapján anyakönyveztetni, majd ezt követően kérhető a válás bejegyzése. A két eljárás az előkészítést követően egyszerre is kezdeményezhető. 


Külföldön felbontott házasság hazai anyakönyvezéséhez a következő okiratok, nyomtatványok szükségesek:

  • a magyar állampolgárságot igazoló irat másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, honosítási okirat, illetőleg egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány);
  • magyar házassági anyakönyvi kivonat;
  • a házasságot felbontó jogerős bírósági ítélet hiteles kiadmánya, és annak magyar fordítása (ezen az oldalon talál spanyol-magyar fordítókat), fordításukat főkonzulátusunk díjmentesen hitelesíti. Kérjük, szíveskedjen a fordítást e-mailben, word formátumban megküldeni részünkre.
  • amennyiben a házasság felbontása az Európai Unió területén történt (Dánia kivételével), 2004. május 1. után jogerőre emelkedett bontó ítélet magyarországi bejegyzéséhez szükséges az illetékes bíróság által kibocsátott külön Igazolás csatolása is a Brüsszel II rendelet (2201/2003/EK) I. melléklete szerint. Brüsszel-II. tanúsítvány, amelyet a házasságát felbontó spanyol bíróság állít ki az Ön kérelmére. A neve: Certificado según Articulo 39 del Reglamento 2201/2013 del Consejo (a minta a 20. oldaltól található a következő linken: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2201&from=PL. Fordítás, hitelesítés nem szükséges erre az iratra
  • Adatlap külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról, dátum és aláírás nélkül (a lap alján letölthető)
  • Magyar állampolgár eredeti lakcímkártyája (külföldi letelepedés ill. magyarországi lakcím hiánya nem indoka lakcímkártya hiányának)
  • Kérelem házassági névviselési forma megváltoztatásához adatlap

Ha a válás anyakönyvezésével együtt a kérelmező a korábbi házassági nevét is meg szeretné változtatni (például újra a lánykori nevét használná), ez esetben a házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelmet is ki kell tölteni és be kell nyújtani aláírás, dátum nélkül.

Letölthető adatlapok

Adatlap külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról

Kérelem házassági névviselési forma megváltoztatáshoz