Általános információk útlevélkérelemhez

1., Új magyar útlevél iránti igényt főszabály szerint a magyarországi járási okmányirodákban vagy a Központi Okmányirodában kell benyújtani. Ezen túl útlevélkérelem intézhető a konzulátuson is.

Magyarországon az útlevél sürgősségi eljárásban akár 24 órán belül elkészíttethető.
A Magyarországon és a konzulátuson igényelt útlevelek esetében is kérhető a kézbesítés a barcelonai főkonzulátusra. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a konzulátusra az útleveleket csak meghatározott időnként kézbesítik, így a kézbesítés ideje akár 4-6 hetet is igénybe vehet az útlevél elkészülte után. Kérjük, hogy az útlevél megérkezéséig ne tervezzenek utazást, ne vásároljanak menetjegyet (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert a késedelmes kézbesítésből származó esetleges károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

2., Azok a magyar állampolgárok, akiknek a birtokában lévő útlevél vagy személyazonosító igazolvány lejárt, de Magyarországon érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel rendelkeznek, kérjük, hogy gondoskodjanak az érvényes okmány kiküldéséről.

3., Hazatérési célú ideiglenes magánútlevelet csak azok igényelhetnek, akiknek Spanyolországban ideiglenes tartózkodása (pl.: nyaralás) alatt az úti okmányát az utazását közvetlenül megelőzően ellopták, vagy azt közvetlenül az utazás előtt elvesztette és dokumentumokkal igazolhatóan sürgősen Magyarországra kell utaznia, amely utazás nem halasztható, valamint azon magyar állampolgárok, akik Spanyolországban élnek, de sürgős hazautazás miatt az útlevél eljárásra biztosított várakozási időt nem tudják megvárni. Az ideiglenes útlevél kiállításának díja 30 euró.

4., Az útlevél, illetve a személyi igazolvány érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége. Felhívjuk a figyelmet, hogy senki sem kaphat hamarabb időpontot az útlevélkérelem benyújtására azért, mert az előző útlevele, illetve személyi igazolványa lejárt! Ugyanígy nem indok a korábbi időpontra a személyi igazolvány, illetve útlevél elvesztése, vagy eltulajdonítása sem. 

5., Kérhető hazai okmányirodákban az új útlevelek Barcelonába történő kézbesítése, ekkor azonban fizetni kell a konzuli díjat (40 euró).

6., FIGYELEM!!! Az útlevéleljárásnál hiánypótlásra nincs lehetőség! Amennyiben a kérelem bármelyik feltétele hiányzik, a kérelem átvételét visszautasítjuk és újra meg kell jelenni a kérelem benyújtására. Ehhez új időpontot kell foglalnisürgősségi időpontot a konzulátus ebben az esetben sem tud biztosítani!