Korábban még nem anyakönyvezett gyermekek esetében kérjük, olvassák el a „születés magyarországi anyakönyvezése” menüpontot!

Útlevél igénylése 12 éven aluliak részére


1., Hasznos információk

gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6-12 éves korig 5 év. 

Gyermeknek útlevélkérelem főszabály szerint csak magyar születési anyakönyvi kivonat birtokában adható be!

Amennyiben a gyermek magyarországi anyakönyvezésére még nem került sor, úgy kérjük, hogy a „Születés anyakönyvezése” részt olvassák el először!

 

2. Az útlevélkérelem személyes benyújtása, időpontfoglalás a kérelem beadására

A 12 év alatti kiskorú kérelmező esetében mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához, de a gyermeknek nem kell megjelennie. Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet.

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős magyar bírósági határozat; a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata – mindegyik esetben szükség esetén hiteles fordítással) igazolni kell.

Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor is, ha a másik szülőtől származó, a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait tartalmazó, két tanú előtt aláírt, az eljárást és annak részleteit megnevező belegyező nyilatkozattal rendelkezik.  A nyilatkozaton a tanúk neve, lakcíme, születési dátuma és aláírása szükséges vagy a nyilatkozatot végig kék tollal saját kézzel kell írni és a végén aláírni. Fontos, hogy a szülői hozzájáruló nyilatkozaton legyen keltezés (hely, idő). A nyilatkozathoz a lap alján található letölthető minta.

3. Az útlevél eljárás ideje, a kérelmezett útlevél kézhezvétele

Az útlevél kiállításának magyarországi eljárási ideje 20 nap, amely nem tartalmazza az okmány kézbesítésének idejét.  Sürgősségi eljárásra a konzulátuson beadott kérelemnél sajnos nincs lehetőség. 

Az elkészült okmány kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

 • magyarországi lakcímre postázás
 • átvétel magyarországi okmányirodában
 • átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán
 • személyes átvétel a barcelonai konzulátuson
 • postázás Spanyolországban található lakcímre a külképviseleti kézbesítést követően.

Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a konzulátusra, az útlevél ennek megfelelően általában 4-5 héten belül érkezik meg a konzulátusra. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel az útleveleket és értesíti az ügyfeleket, vagy adja postára azokat.

Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor de - tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet - ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket az útlevél kézhezvétele előtt (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.
Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer nem igazolja az állampolgárságát, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevéleljárás ideje átlagosan 3-5 hónappal meghosszabbodik, de felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgárság vizsgálat ennél hosszabb is lehet!

A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú útlevélkérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi.

FIGYELEM! Amennyiben a gyermek külföldön született és még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal, úgy először, illetve az útlevélkérelem beadásával egyidejűleg a gyermek születésének magyarországi anyakönyvezését kell kérelmezni. Kérjük, hogy olvassák el a tudnivalókat a "születés anyakönyvezése" résznél.

Amennyiben a gyermek még nem töltötte be a 6. életévét, és az útlevélkérelmet a születés anyakönyvezésével egyidejűleg adják be, úgy az útlevél a rendes eljárási idő alatt (4-5 hét) várhatóan kézbesítésre kerül a születés magyarországi anyakönyvezésétől függetlenül.

Ha a gyermek útlevélkérelmének benyújtására a születés anyakönyvezési kérelmével egyidejűleg kerül sor, úgy kérjük, hogy töltsék ki a "Nyilatkozat hat éven aluli gyermekek útlevélkérelméhez" dokumentumot is.


4. Az útlevelek érvényességi ideje

Az útlevelet 6 éves kor alatt 3 éves, 6-12 éves kor között 5 éves érvényességgel lehet igényelni.

Útlevél érvényessége

6 éves életkor betöltéséig - 3 év;

6-18 éves életkor között - 5 év.

Az időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani.


5. Az útlevéleljárás díja és befizetése

Az útlevéleljárás díja a honlapon található díjtáblázat szerint fizetendő. Az útlevéleljárás díja a családban nevelt gyermekek számának függvényében változik. 

A konzuli eljárási díjat a kérelem beadásakor kell fizetni, utólagos fizetésre nincs lehetőség. Aki az eljárási díjat nem tudja a kérelem benyújtásakor megfizetni, annak a kérelmét visszautasítjuk és az ügyintézés nem indul meg. Az újabb kérelmet csak újabb időpont kérelmezésével lehet benyújtani, korábbi időpontot, vagy sürgősségi ügyintézést nem biztosítunk ilyen esetben sem.

A konzulátuson a díjak kizárólag bankkártyával fizethetőek.

Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása vagy elvesztése miatt kerül sor, az útlevél díja megegyezik az érvényességi idő lejárta miatt kérelmezett új útlevél díjával.

Kérjük, hogy a díjakra vonatkozóan tekintsék meg a honlapon a díjtáblázatot is.

6. Útiokmány iránti igény mellékletei:

 • gyermek érvényes, vagy legfeljebb 1 éve lejárt útlevele, vagy érvényes személyi igazolványa (ha már volt ilyen);
 • lakcímkártya;
 • a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata;
 • a kitöltött és aláírt útiokmány-igénylőlap (lásd lent);
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya, a (magyar állampolgárságú szülő esetében érvényes magyar személyi igazolvány vagy útlevél, külföldi esetén útlevél);
 • Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.
 • 1 db színes igazolványkép: Fénykép készítésére 12 év alatti gyermek esetében a konzulátuson nincs lehetőség. A fényképek hátoldalán kérjük a nevet és a születési dátumot feltüntetni. A fényképekkel kapcsolatos követelményekre vonatkozóan tekintse meg a lap alján található tájékoztatót.
 • konzuli díj megfizetése
 • amennyiben az útlevélkérelmet úgy nyújtják be, hogy a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal (anyakönyvezéshez kapcsolódóan, illetve már megindított anyakönyvezés után hat éven aluli gyermekek esetében), úgy a születés anyakönyvezésére vonatkozó almenüben írtak figyelembevétele is szükséges!

A tájékoztatóba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen levélben, e-mail útján ( consulate.bcn@mfa.gov.hu ) vagy telefonon megkeresni bennünket.

Letölthető nyomtatványok: 

Szülői hozzájáruló nyilatkozat kiskorú útlevelének kiállításához

Nyilatkozat 6 éven aluli gyermekek útlevéligényléséhez (amennyiben a születés magyarországi anyakönyvezése az útlevélkérelem felvételével párhuzamosan történik)