Házasságkötéssel kapcsolatos ügyekben kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a consulate.bcn@mfa.gov.hu e-mail címen. Ezen ügyekben ahhoz, hogy minél több ügyfelet tudjunk fogadni, az időpontfoglalást megelőzően az aktuális ügyekre vonatkozó aloldalak alján található formanyomtatványokat előre kitöltve, dátum és aláírás nélkül, PDF formátumban meg kell küldeni a consulate.bcn@mfa.gov.hu címre előzetes egyeztetésre. Azokhoz csatolni kell a szükséges okiratokat (pld. külföldi anyakönyvi kivonat, névváltoztatási okirat, stb. valamint a személyes okiratai(ka)t! Időpont csak akkor foglalható, ha az adott ügytípushoz minden nyomtatvány egyeztetése megtörtént és minden szükséges okirat rendelkezésre áll. Ebben az esetben papírjai egészen biztosan megfelelően előkészítettek, így ha azokat magával hozza, a konzulátusi ügyintézés gyors és gördülékeny lesz.

Ügyintézésre időpontot foglalni kizárólag elektronikus úton lehetséges. Időpontfoglaláshoz kérjük lépjen be elektronikus időpontfoglaló rendszerünkbe, az alábbi linkre kattintva! 

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu

Házasságkötés, családi állapot igazolása

Magyar állampolgár házasságkötése Spanyolországban

A magyar külképviseletek előtt házasság nem köthető. 

Amennyiben magyar állampolgárként Magyarországon kívül szeretne házasságot kötni, a szükséges teendőkről a tervezett házasságkötés helye szerinti hatóságok adnak pontos tájékoztatást.

A külföldi házasságkötés tényét utólag Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Ez intézhető a Főkonzulátus Konzuli Hivatala előtt vagy a magyarországi lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőn keresztül (lásd Házasság magyarországi anyakönyvezése).

Családi állapot igazolása

1., A kérelem benyújtása

Amennyiben a házasságkötés helye szerinti hatóságok előtt családi állapotát igazolnia kell, az erre vonatkozó kérelmet személyesen lehet benyújtani a konzulátuson. Személyes benyújtás esetén előzetesen időpontot kell foglalni. 


2., Az eljárás díja, eljárási idő

Az eljárás díja a honlapon, a „Konzuli díjak” résznél leírtak szerint fizetendő. A díj annak függvénye, hogy a kérelmező hatósági bizonyítványt kérelmez, vagy konzuli tanúsítványt. Ez utóbbi egy, a konzulátus által hitelesített kivonat a Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, jellemzően elfogadják a spanyol hatóságok, de erről kérjük érdeklődjön előzetesen az illetékes spanyol szervnél.

Az eljárás ideje hatósági bizonyítvány esetén átlagosan 8-10 hét. 

A konzuli tanúsítvány az ügyintézés során azonnal kiállításra kerül.
 
3., Hatósági bizonyítvány, illetve kivonat a Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból

A kérelem benyújtásakor az ügyfélnek nyilatkoznia kell róla, hogy hatósági bizonyítványt kér, vagy kivonatot a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból.

- A hatósági bizonyítvány a magyar hatóság által kiadott hivatalos bizonyítvány a családi állapotról.

- A kivonat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból egy egyszerű formátumú, ám szintén konzulátusi pecséttel ellátott igazolás, amely alapján a konzul adja ki a konzuli tanúsítványt és ez tartalmazza a személyes adatait és családi állapotát is. 

Javasoljuk, hogy a tervezett felhasználás szerinti spanyol hivatalnál érdeklődjék meg előzetesen, hogy milyen formájú igazolásra van szükségük, s ez alapján eldönthető, hogy melyiket kérvényezzék.


A hatósági bizonyítvány magyar nyelvű. Spanyol nyelvű hiteles fordítást Magyarországon az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készít (www.offi.hu).

A konzul által kiállított tanúsítvány kétnyelvű, magyarul és angolul tartalmazza a kérelmező adatait és családi állapotát. 4., A kérelem benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány és (ha van) lakcímkártya
 • Kérelem a családi állapot igazolására (kérjük kék tollal kitölteni, de csak a helyszínen aláírni!)

A kérelemnek nincs kötelező formai előírása. A kérelem benyújtásához szükséges, a tartalmi követelményeknek megfelelő nyomtatvány a lap alján letölthető.
 
 Házasságkötés Magyarországon 

(mind magyar, mind külföldi házasuló felek esetén alkalmazandó)

A házasságkötési szándék bejelentése a konzulnálA házasságkötés tervezett időpontja előtt mintegy 3 hónappal érdemes felkeresni a magyarországi helyszín szerinti anyakönyvvezetőt, aki a házasságkötést megelőző eljárás lefolytatására illetékes. Amennyiben nem tud személyesen megjelenni az anyakönyvvezetőnél, ha valamelyik házasulandó fél nem rendelkezik magyar lakcímmel, akkor ő, vagy ha egyikük sem rendelkezik magyar lakcímmel, akkor a házasulók egyike a házassági szándékát írásban is bejelentheti a konzulátuson. Amennyiben a házasulók rendelkeznek magyar lakcímmel, nem jelenthetik be a házasságkötési szándékot a konzulátuson. 

1., A házasságkötési szándék bejelentéseA házasságkötési szándékot kizárólag személyesen lehet bejelenteni a konzulátuson, amelyhez előzetesen időpontot kell foglalni. 

2., A bejelentés feltételei

A házasságkötési szándék bejelentéséhez az alábbiakat kell csatolni:

 • a kék tollal kitöltött, de nem aláírt jegyzőkönyv-nyomtatvány 3 eredeti példányban (a lap alján letölthető)
 • érvényes, az állampolgárságot is igazoló fényképes útiokmány (útlevél, személyazonosító igazolvány, honosítási okirat megfelelő, de a vezetői engedély pl. nem az!)
 • születési anyakönyvi kivonat
 • családi állapot igazolása
 • lakcímkártya (ha van)

A családi állapotot az alábbiakkal lehet igazolni:

 • házasságkötési tanúsítvány
 • családi állapot igazolása
 • elvált családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat, amely tartalmazza a válás jogerőre emelkedését is
 • özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden iratból eredetit kell bemutatni, amelyet a jegyzőkönyv felvétele után visszaadunk.

Amennyiben a bemutatott dokumentum nem magyar vagy spanyol nyelvű, úgy a jegyzőkönyv felvételéhez a dokumentum hiteles magyar fordítását is csatolni kell. Amennyiben a csatolmányként benyújtott dokumentum nem magyar dokumentum, kérjük egyeztessen előzetesen a Konzuli Hivatallal, szükséges-e Apostille igazolás igénylése a származási országból.

3., A jegyzőkönyv továbbítása

A házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyvet a konzulátus továbbítja a házasságkötés tervezett helyszíne szerinti (a jegyzőkönyvben megjelölt) anyakönyvvezetőnek. A dokumentumok feldolgozója házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető.
 
Házasságkötés harmadik országban

Amennyiben a tervezett házasságot a magyar állampolgár nem Magyarországon, s nem is Spanyolországban köti, a követendő szabályokról az adott ország illetékes hatóságától (anyakönyvvezető) kell közvetlenül felvilágosítást kérni. 

A házasságkötés tényét utólag Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Ez intézhető a főkonzulátuson (ld. Házasság magyarországi anyakönyvezése ) vagy a magyarországi lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőn keresztül.

A magyarországi anyakönyvezés előfeltétele, hogy harmadik országban kötött házasság esetén a házassági anyakönyvi kivonatot hitelesíteni kell. Az 1961. évi hágai egyezmény részes államai esetében a házassági anyakönyvi kivonatot ún. Apostille tanúsítvánnyal látja el az adott ország illetékes szerve. Ennek utólagos beszerzése rendkívül hosszadalmas és költséges lehet, ezért célszerű még helyben, közvetlenül a házasságkötés után beszerezni. 

Kérjük, hogy abban az esetben, ha olyan országban kerül sor a házasságkötésre, amely a hágai egyezménynek nem részese, előzetesen egyeztessenek konzuli osztályunkkal a diplomáciai felülhitelesítés beszerzésére vonatkozóan.

Letölthető adatlapok

Kérelem családi állapot igazolására

Jegyzőkönyv házasságkötésii szándék bejelentéséről