A hatékony ügyintézés érdekében időpont csak akkor foglalható, ha az eljáráshoz a nyomtatvány előzetes egyeztetése megtörtént és az ahhoz szükséges minden okirat rendelkezésre áll. Ehhez a lap alján található formanyomtatványt kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kell kitölteni, majd a szükséges okiratok másolataival együtt megküldeni a consulate.bcn@mfa.gov.hu e-mail címre. Az ellenőrzést és az esetleges korrekciók átvezetését követően, ha az adatlap véglegesítésre került és a szükséges okiratok rendelkezésre állnak, kérhető az időpont a személyes ügyintézéshez.   

Amennyiben a megszületett gyermek szülei nem házasok vagy a gyermek születését követően kötöttek házasságot, az apának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie. 

Mi az apai elismerő nyilatkozat? Mikor van helye apai elismerő nyilatkozat tételének?

Az anyakönyvvezető  – főszabály szerint – apaként azt a férfit jegyzi be az anyakönyvi nyilvántartásba, akit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján a gyermek apjának kell tekinteni.

A Ptk. szerint (4:98-114. §) az, hogy ki tekinthető a gyermek apjának, vélelmeken alapul, ellentétben az anyai pozícióval, amely a születés tényével egyértelműen betöltötté válik. Az apaság a következő, szigorú sorrendet követő vélelmeken alapulhat:

  1. az anya fennálló házassága,
  2. fennálló házasság hiányában az anya megszűnt házassága, ha a gyermek születésétől visszafelé számított 300 napon belül szűnt meg a házasság bontóper útján vagy a férj halálával,
  3. élettársak esetén emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás,
  4. apai elismerő nyilatkozat,
  5. az apaság bírósági megállapítása.

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot akkor lehet megtenni, ha:

  1. az anya családi állapota hajadon vagy a szülők a gyermek születését követően kötöttek házasságot,
  2.  az anya családi állapota elvált/özvegy és a házasságának jogerős felbontása/házastársának halála, valamint a gyermek születése között legalább 300 nap eltelt, továbbá
  3. a születés nem olyan reprodukciós eljárás (pl. lombikbébi program) eredménye, amelyben a szülők élettársakként vettek részt,
  4. a gyermek tekintetében apaságot megállapító per nincs folyamatban, és
  5. az apa a gyermeknél legalább 16 évvel idősebb.”

Amennyiben a jogszabályok értelmében más személyt kell a gyermek (jogi) apjának tekinteni, mint a (biológiai) apát, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat nem tehető az apaság vélelmének megdöntéséig. Magyarországon az apaság vélelmét bírósági úton lehet megdönteni, azt követően a biológiai apa már teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tesz. A leírt sorrendiség fontos. Az apaság vélelmének megdöntéséhez előzetesen a jogi apa nevére kell anyakönyvezni a gyermeket. A vélelem megdöntése, illetve a biológiai apa nyilatkozata után a gyermeket a biológiai apa nevére lehet anyakönyvezni.

A fent ismertetett tényállások esetén csupán a gyermek jogi apja nevére történő anyakönyvezésben tud a konzulátus eljárni, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat rögzítésében, a biológiai apa nevére történő anyakönyvezésben, továbbá az apaság vélelmének bírósági megdöntésében nem.

 

I., A kérelem benyújtása

kérelem benyújtására az előzetes egyeztetéseket és azok lezárását követően, kizárólag személyesen kerülhet sor.  

II., Az apai elismerő nyilatkozat megtételéhez a következő okiratok, nyomtatványok szükségesek:

  1. Szülők érvényes, személyazonosításra alkalmas, fényképes okirata
  2. Kézzel, kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kitöltött adatlap aláírás, dátum nélkül
  3. Családi állapot igazolása - ha az anya elvált családi állapotú, magyar házassági anyakönyvi kivonat bemutatása a válás bejegyzésével vagy jogerős, magyar bírósági végzés a válás tényéről. Ha az anya özvegy családi állapotú, elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata. Amennyiben az anya külföldi állampolgár, angol nyelvű családi állapot igazolás az illetékes hivataltól, Apostille pecséttel.
  4. Apai elismerő nyilatkozat születendő gyermekre - orvosi igazolás eredetiben, angol nyelven, aláírással és pecséttel ellátva, mely tartalmazza a fogantatás és a születés várható időpontját, valamint az anya és apa nevét
  5. Apai elismerő nyilatkozat megszületett gyermekre – a gyermek spanyol nyelvű, literal formátumú születési anyakönyvi kivonata (Certificación literal de inscripción de nacimiento) magyar nyelvű fordítási segédlettel (Anexo a la traducción en húngaro) - anyakönyvezéshez lásd a vonatkozó menüpontot jelen honlapon


Amennyiben az apa vagy az anya kiskorú (18 év alatti), akkor a kiskorú szülő gondviselőinek szintén jelen kell lennie az ügyintézésnél.

Letölthető dokumentumok:

Apai elismerő nyilatkozat megszületett gyermekre

Apai elismerő nyilatkozat születendő gyermekre

Kitöltési segédlet apai elismerő nyilatkozathoz