Állampolgárság megállapítása iránti kérelem esetén kérjük, időpontfoglalás előtt vegye fel a kapcsolatot a konzulátussal a consulate.bcn@mfa.gov.hu e-mail címen!

A hatékony ügyintézés érdekében időpont csak akkor foglalható, ha az eljáráshoz minden nyomtatvány előzetes egyeztetése megtörtént és minden szükséges okirat rendelkezésre áll. Ehhez az ennek a lapnak az alján található formanyomtatványokat kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kell kitölteni, majd azokat keltezés, aláírás nélkül, PDF formátumban, a lentiekben felsorolt okiratok (pld. külföldi anyakönyvi kivonatok, névváltoztatási okirat, egyes országok pld. dél-amerikai államok esetében Apostille pecséttel ellátva, valamint a személyes okiratok) másolataival együtt előzetesen meg kell küldeni a consulate.bcn@mfa.gov.hu e-mail címre. Az ellenőrzést és az esetleges javítások átvezetését követően, ha minden adatlap elkészült és minden okirat rendelkezésre áll, kérhető az időpont a személyes ügyintézéshez.  A megfelelő előzetes ellenőrzés az ügyfél érdeke is a gördülékeny, hatékony ügyintézés céljából. 

I., Az eljárás megindítása, időtartama

Az állampolgárság megállapítása iránti eljárás az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és a magyar állampolgárságot valószínűsítő okiratok (pl. lejárt útlevél, korabeli magyar okmányok, anyakönyvi kivonatok, stb.) csatolásával indul el. Az említett okiratok beszerzése, valamint szükség esetén magyar nyelvre fordíttatása az ügyfél feladata.

Az állampolgárság megállapítása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kell kezdeményezni – amennyiben ez még nem történt meg korábban - a születés, házasság és esetleges válás hazai anyakönyvezését is az ahhoz szükséges adatlapok kitöltésével és konzulátussal történt előzetes egyeztetésével. A külföldi anyakönyvi kivonatokat eredetiben, hiteles magyar fordítással (angol, német, francia nyelvű okiratok esetén fordítás nem szükséges, amennyiben az angol, német vagy francia a kiállítás helye szerinti állam hivatalos nyelve) és szükség esetén Apostille hitelesítéssel kell csatolni. Ezek segítségével az állampolgárság megállapítása után az eljáró hatóság kiállítja a magyar születési és adott esetben házassági anyakönyvi kivonatot is.

Az állampolgársági vizsgálat átlagosan 8-12 hónapot vesz igénybe, amelyet a főkonzulátusnak nem áll módjában meggyorsítani. Ha az állampolgársága fennállását kéri igazolni, az eljárás eredményeként három évig érvényes állampolgársági bizonyítványt állít ki a magyar hatóság. A magyar útlevél kiállítására csak a magyar állampolgárság megállapítását követően kerülhet sor.

Magyar állampolgársága fennállásának megállapítása ügyében Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes. 

II., Az eljárás díja

Az eljárás díja 40 EUR.


III., Szükséges dokumentumok

  1. Kérelem formanyomtatvány (letölthető a lap alján). Kérjük az adatlapot a magyar nyelv szabályai szerint (Névsorrend: (1.) vezetéknév, (2.) keresztnév; Dátumsorrend: év, hó, nap + ékezetek) szíveskedjen nyomtatott betűkkel kitölteni.
  2. Érvényes, fényképpel ellátott, személyazonosításra szolgáló okmány (útlevél, személyi igazolvány)
  3. Mindazon dokumentumok, amelyek igazolják a családi kapcsolat fennállását a magyar állampolgárságú felmenő és a kérelmező között
  4. Kérelmező magyar okiratai (több éve lejárt útlevél, igazolvány, anyakönyvi kivonatok)
  5. Kérelmező születésének, házasságának, válásának magyarországi anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok (adatlapok a születés, házasság, válás hazai anyakönyvezéséhez, eredeti anyakönyvi kivonatok.
  6. Letölthető adatlapok:

​Állampolgárság igazolása iránti kérelem

Adatlap a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

Adatlap a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

Adatlap a házasság / bejegyzett élettársi kapcsolat külföldön történt megszüntetésének anyakönyvezéséhez