Korábban még nem anyakönyvezett gyermekek esetében kérjük, olvassák el a „születés magyarországi anyakönyvezése” menüpontot.

Magánútlevél igénylése a konzulátuson 12-18 év közötti kérelmezők esetében

I., Gyakorlati tanácsok

1., Új magyar útlevél iránti igényt főszabály szerint a magyarországi járási okmányirodákban vagy a Központi Okmányirodában kell benyújtani.

Magyarországon az útlevél sürgősségi eljárásban akár 24 órán belül elkészíttethető.
A Magyarországon igényelt útlevelek esetében kérhető a kézbesítés a barcelonai főkonzulátusra (ilyenkor konzuli eljárási díj fizetendő a Főkonzulátuson az okmány átvételekor). Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a konzulátusra az útleveleket csak meghatározott időnként kézbesítik, így a kézbesítés ideje akár 4-6 hetet is igénybe vehet az útlevél elkészülte után. Kérjük, hogy az útlevél megérkezéséig ne tervezzenek utazást, ne vásároljanak menetjegyet (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert a késedelmes kézbesítésből származó esetleges károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

II., Magánútlevél igénylése a konzulátuson 12-18 év közötti kérelmezők esetében


1. A kérelem benyújtása, időpontfoglalás


A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük.

A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az Alapinformációk menüpontban találnak tájékoztatást.


Kérjük figyelembe venni, hogy a konzulátuson útlevélkérelem sürgősségi eljárással nem nyújtható be!


Az útlevél, illetve a személyi igazolvány érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége. Felhívjuk a figyelmet, hogy senki sem kaphat hamarabb időpontot az útlevélkérelem benyújtására azért, mert az előző útlevele, illetve személyi igazolvány lejárt! Ugyanígy nem indok a korábbi időpontra a személyi igazolvány, illetve útlevél elvesztése, vagy eltulajdonítása sem. 

FIGYELEM!!! Az útlevél eljárásnál hiánypótlásra nincs lehetőség! Amennyiben a kérelem bármelyik feltétele hiányzik, a kérelem átvételét visszautasítjuk és újra meg kell jelenni a kérelem benyújtására. Ehhez új időpontot kell foglalnisürgősségi időpontot a konzulátus ebben az esetben sem tud biztosítani!

2. Személyes megjelenés

A 12-18 év közötti kiskorú kérelmező esetében a gyermek és mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Mindkét szülőnek érvényes fényképes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet.

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.

Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor is, ha a másik szülőtől származó, a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait tartalmazó, két tanú előtt aláírt, az eljárást és annak részleteit megnevező belegyező nyilatkozattal rendelkezik.  A nyilatkozaton a tanúk neve, lakcíme, születési dátuma és aláírása szükséges vagy a nyilatkozatot végig kék tollal saját kézzel kell írni és a végén aláírni. Fontos, hogy a szülői hozzájáruló nyilatkozaton legyen keltezés (hely, idő). A nyilatkozathoz a lap alján található letölthető minta.

 
3. Az útlevél eljárás ideje, a kérelmezett útlevél kézhezvétele

Az útlevél magyarországi eljárási ideje 20 nap, amely nem tartalmazza az okmány kézbesítésének idejét.  Sürgősségi eljárásra a konzulátuson beadott kérelemnél nincs lehetőség. 

Az elkészült okmány kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

 • magyarországi lakcímre postázás
 • átvétel magyarországi okmányirodában
 • átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán
 • személyes átvétel a barcelonai konzulátuson
 • postázás Spanyolországban található lakcímre a konzulátusi kézbesítést követően.

Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a konzulátusra, az útlevél ennek megfelelően általában 4-5 héten belül érkezik meg a konzulátusra. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel az útleveleket és értesíti az ügyfeleket, vagy adja postára azokat.

Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor de - tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet - ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket az útlevél kézhezvétele előtt (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert az ebből eredő esetleges károkért a konzulátus nem vállal felelősséget.

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer nem igazolja az állampolgárságát, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje átlagosan 3-5 hónappal meghosszabbodik, de felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgárság vizsgálat ennél hosszabb is lehet!

A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú útlevélkérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi.


4. Az útlevelek érvényességi ideje

Az útlevelet 5 éves érvényességgel lehet igényelni. Az időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani.


5. Az útlevél eljárás díja és befizetése

Az útlevél eljárás díjának befizetése:

A konzuli eljárási díjat bankkártyával a kérelem beadásakor kell fizetni, utólagos fizetésre nincs lehetőség. Aki az eljárási díjat nem tudja a kérelem benyújtásakor megfizetni, annak a kérelmét visszautasítjuk és az ügyintézés nem indul meg. Az újabb kérelmet csak újabb időpont kérelmezésével lehet benyújtani, korábbi időpontot, vagy sürgősségi ügyintézést nem biztosítunk ilyen esetben sem.

Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása vagy elvesztése miatt kerül sor, az útlevél díja megegyezik az érvényességi idő lejárta miatt kérelmezett új útlevél díjával.

Kérjük, hogy a díjakra vonatkozóan tekintsék meg a honlapon a díjtáblázatot is.


6. Az útlevélkérelem mellékletei:

 • magyar állampolgárság igazolása 
  o érvényes személyi igazolvánnyal, vagy
  o legfeljebb egy éve lejárt útlevéllel, vagy
  o érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal, vagy 
  o honosítási okirattal;
 • lakcímkártya;
 • egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett kérelmezők az első útlevelük igénylésekor: a honosítási okirat mellett ajánlott a születési anyakönyvi kivonat és/vagy a lakcímkártya;
 • érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány hiányában: fényképes, érvényes, személyazonosításra alkalmas, hatóság által kibocsátott igazolvány, amely a jelenlegi nevét tartalmazza (például vezetői engedély, külföldi ID, útlevél), ennek hiányában magyar születési anyakönyvi kivonat, illetve házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben házassági nevet visel);
 • ha az útlevelet más névre igényli, mint a korábbi útlevele, vagy személyi igazolványa kiállításra került, akkor a névváltoztatást alátámasztó magyar okirat (például névváltoztatási okirat, születési anyakönyvi kivonat, vagy házassági anyakönyvi kivonat);
 • ha a kérelmező nem rendelkezik érvényes magyar személyi igazolvánnyal, érvényes, vagy legfeljebb egy éve lejárt magyar útlevéllel, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és adatai nem szerepelnek a személyi adat-és lakcímnyilvántartásban sem, akkor a konzulátus hivatalból állampolgársági vizsgálatot indít – ehhez a formanyomtatványt helyben biztosítjuk;
 • ha a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről;
 • konzuli díj megfizetése
 • kiskorúak (12-18 év között) esetében a szülők személyazonosságának igazolására és az állampolgárság megállapítására alkalmas érvényes útlevele vagy személyazonosító igazolványa;
 • kiskorúak esetében a magyar születési anyakönyvi kivonat minden esetben kötelezően bemutatandó;

Letölthető nyomtatványok:

Szülői hozzájáruló nyilatkozat kiskorú útlevelének kiállításához