Állampolgárságról történő lemondás ügyében kérjük, vegye fel a kapcsolatot a konzulátussal a consulate.bcn@mfa.gov.hu e-mail címen!

A hatékony ügyintézés érdekében időpont csak akkor foglalható, ha az eljáráshoz minden nyomtatvány előzetes egyeztetése megtörtént és minden szükséges okirat rendelkezésre áll. Ehhez a lap alján található formanyomtatványokat kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kell kitölteni, majd azokat dátum, aláírás nélkül, PDF formátumban, a felsorolt okiratok (pld. külföldi állampolgárság meglétét igazoló dokumentum vagy külföldi állampolgárság igazolására szolgáló útlevél/személyi igazolvány, valamint magyar okiratok) másolataival együtt meg kell küldeni a consulate.bcn@mfa.gov.hu e-mail címre. Az ellenőrzést és az esetleges korrekciók átvezetését követően, ha minden adatlap elkészült és minden okirat rendelkezésre áll, kérhető az időpont a személyes ügyintézéshez.  A megfelelő előzetes ellenőrzés az ügyfél érdeke is a gördülékeny, hatékony ügyintézés céljából.

A magyar állampolgárságról történő lemondás feltételeit az 2001. évi XXXII. törvény az alábbiakban határozza meg:

  1. az eljárás az érintett személy kezdeményezésére indul meg;
  2. kérelmezőnek külföldön kell élnie, azaz nem lehet a magyar nyilvántartás szerinti bejelentett magyarországi lakóhelye (lakcímkártyán ellenőrizhető, amennyiben az van);
  3. külföldi állampolgársággal, vagy annak írásos ígérvényével kell rendelkeznie.

Szükséges dokumentumok, okiratok:

  1. Kitöltött, aláírás, dátum nélküli lemondási kérelem,
  2. Kitöltött, aláírás, dátum nélküli külföldi letelepedésről szóló nyilatkozat,
  3. Magyar születési és házassági anyakönyvi kivonat eredeti példányban (azt a lemondásra tekintettel a konzulátus bevonja)
  4. Magyar személyi igazolvány és lakcímkártya (ezen okiratok szintén bevonásra kerülnek),
  5. Magyar útlevél – az okiratot az eljárás végéig megtarthatja az ügyfél, amennyiben érvényes,
  6. a külföldi állampolgárságot igazoló okirat (az adott állam illetékes hatósága által kiadott állampolgársági bizonyítvány, vagy érvényes külföldi útlevél) vagy az állampolgárság megszerzését kilátásba helyező írásos ígérvény

Az eljárás több hónapot, akár 1 évet is igénybe vehet.

Eljáráshoz kapcsolódó adatlapok, mellékletek:

Lemondás a magyar állampolgárságról

Külföldi letelepedésről szóló nyilatkozat