A hatékony ügyintézés érdekében időpont csak akkor foglalható, ha az eljáráshoz minden nyomtatvány kitöltésének előzetes egyeztetése megtörtént és minden szükséges okirat rendelkezésre áll. Ehhez a lap alján található formanyomtatványokat kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kell kitölteni, majd azokat dátum, aláírás nélkül a mellékelni szükséges okiratok másolataival együtt megküldeni a consulate.bcn@mfa.gov.hu e-mail címre. Az ellenőrzést és az esetleges korrekciók átvezetését követően, ha minden adatlap véglegesítésre került és minden okirat rendelkezésre áll, kérhető az időpont a személyes ügyintézéshez.   

I., A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások:

 1. Apai elismerő nyilatkozat megtétele (FIGYELEM! Az apai elismerő nyilatkozatot csak személyesen lehet megtenni a konzulátuson! Apai elismerő nyilatkozat megtehető a gyermek születését megelőzően is.)
 2. Házasság magyarországi anyakönyvezése (megtehető a születés anyakönyvezése előtt is)
 3. Útlevél igénylés benyújtása

A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető, fentiekben felsorolt eljárásokról kérjük, mindig olvassa el a jelen honlapon található idevonatkozó menüpontot!!!

II., A kérelem benyújtása

kérelem benyújtására csak az előzetes egyeztetéseket és azok lezárását követően kerülhet sor.  

Az ügyintézés során sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.

A 6 éven aluli, külföldön született gyermekek esetében az anyakönyvezési kérelemmel egyidejűleg beadott útlevélkérelem alapján az útlevél általában legalább 4-5 hét alatt érkezik meg konzulátusunkra.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az eljárási időkre vonatkozó tájékoztatás nem jelent garantált eljárási időt, így senki ne vásároljon repülőjegyet a honlapon szereplő időtartamból kiindulva! Amennyiben az ügyintézési idő elhúzódik, az ebből fakadó kár az Ügyfelet terheli.

III., A születés hazai anyakönyvezéséhez a következő okiratok, nyomtatványok szükségesek:

1. Eredeti, spanyol nyelvű születési anyakönyvi kivonat

Spanyolországban történt születés esetén a gyermek spanyol nyelvű, literal formátumú születési anyakönyvi kivonatának (Certificación literal de inscripción de nacimiento) egy eredeti példányát szükséges benyújtani magyar nyelvű fordítási segédlettel (Anexo a la traducción en húngaro).

Az iratot a Registro Civil oldalán ezeket "certificado digital"-al, vagy "sistema CLAVE"-val lehet megkérni. A folyamat a következő:

https://www.mjusticia.gob.es/es

 1. Trámites
 2. Solicitud de certificado literal de nacimiento
 3. Elöször "idioma - castellano"
 4. Kiválasztani, hogy "En calidad de Representante legal"
 5. Akkor feljön egy üzenet amire csak be kell klikkelni hogy "Continuar como representante legal"
 6. Ezek után ki kell tölteni a kérelmezö adatait
 7. "Aceptar - declaración responsable"
 8. Kitölteni a gyermek adatait

Akkor adja ki a magyar nyelv lehetőségét, ha arra  kérdésre hogy "destinatario", azt választják ki, hogy "UE"

Amennyiben a születés nem Spanyolországban történt, kérjük, érdeklődjön a Főkonzulátuson a bemutatandó okiratra vonatkozó fordítási és hitelesítési követelményekről.

Az eredeti okirat a Főkonzulátuson marad. 

2. Adatlap külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez (lap alján megtalálható)

Az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kérjük kitölteni!

3.  Adatlap személyi adat- és lakcímnyilvántartásba (SZL) vételhez Magyarországon vagy külföldön élő magyar állampolgárként (lap alján mindkettő megtalálható)

a.) Gyermek nyilvántartásba vétele Külföldön élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a magyar állampolgár szülők, illetve azok egyike a magyar hatóságok előtt bejelentették végleges külföldi letelepedésüket, bejegyzett állandó lakcímük külföldi cím. A külföldi címre történő bejelentésre akkor is van mód, ha az egyik szülő külföldi állampolgár, külföldi állandó lakcímmel.

b.) Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha legalább az egyik szülő rendelkezik állandó magyar lakcímmel, lakcímkártyáján magyar lakcím került feltüntetésre.

Amennyiben egyik szülő sem tulajdonosa a lakcímkártyáján rögzített ingatlannak, az adatlaphoz kötelező csatolni a 3. oldalon található Szállásadói nyilatkozatot! (Annak hiányában a gyermek nem jegyezhető be a kívánt címre!)

 4. Szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata vagy 

5. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat vagy

Amennyiben a szülők nem házasok, vagy a gyermek születését követően külföldön kötöttek házasságot, amit Magyarországon nem anyakönyveztek, a születés hazai anyakönyvezése céljából teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele szükséges. A formanyomtatvány a honlapról letölthető.

A nyilatkozat megtehető a gyermek születése előtt – Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról meg nem született gyermekre – vagy a születés anyakönyvezésével egyidőben – Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre. Előbbi esetében szükséges benyújtani egy szakorvos (szülész-nőgyógyász) által kiállított bizonyítványt (igazolást), mely a fogantatás vélhető és a szülés várható időpontját, valamint a szülők nevét tartalmazza.

A nyilatkozatot 1 példányban, kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kérjük kitölteni és az előzetes egyeztetéseket követően, aláírás, dátum nélkül magukkal hozni! Ehhez az eljáráshoz mindkét szülő személyes megjelenése elengedhetetlen, a gyermek jelenléte azonban 14 év alatt nem szükséges.

6. Külföldi házassági anyakönyvi kivonat és az ennek hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem (a házasság anyakönyvezési kérelemhez minden információ és adatlap megtalálható a honlap idevonatkozó oldalán)

7. Szülők állampolgárságának igazolása (eredeti, érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány, állampolgársági bizonyítvány, honosított magyar állampolgárok esetében honosítási okirat)

8. Magyar állampolgárságú szülő eredeti lakcímkártyája (meglétének nem feltétele magyarországi lakcím)

9. Nyilatkozat 6 éven aluli gyermek útlevélkérelméhez (lap alján megtalálható)

Magyar állampolgár szülő 6 éven aluli gyermeke részére a születés anyakönyvezése mellett azonnal igényelhet útlevelet.

Ha útlevelet is kérnek a gyermeknek, kérjük, hozzanak magukkal 1 db jó minőségű,  fehér háttér előtt készült útlevélképet (3,5x4,5 cm), fotópapírra nyomtatva!

10. Reprodukciós eljárásból származó gyermek esetén orvosi igazolás az eljárást végző intézménytől eredetiben, magyar vagy angol nyelven, aláírva, pecséttel ellátva

Amennyiben a gyermek reprodukciós eljárásból származik, erről kiállított orvosi igazolás szükséges (kórházi zárójelentés nem elégséges, az eljárásban résztvevők nevét és a gyermek születési idejét tartalmaznia kell)

IV., Anyasági támogatás és a FÉTÁM kérelem

Az anyasági támogatás és a FÉTÁM kérelmek elektronikusan is benyújthatók ügyfélkapu regisztráció megléte esetén, a www.magyarorszag.hu oldalon.

Kérelem anyasági támogatás megállapítására

Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt

Személyes ügyintézés esetén az adatlap a lap alján letölthető.

 

V., Adatlapok

Apai elismerő nyilatkozat megszületett gyermekre

Apai elismerő nyilatkozat születendő gyermekre

Adatlap külföldön történt születés anyakönyvezéséhez

Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez (abban az esetben, ha az egyik vagy mindkét szülő rendelkezik magyar állandó lakcímmel és ezt a lakcímkártyája is igazolja és oda kérik lakcímnyilvántartásba venni a babát)

Adatlap külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez (ha legalább az egyik szülő külföldön élő magyar állampolgár a magyar személy- és lakcímnyilvántartás szerint, amit a lakcímkártyája „külföldi cím” bejegyzése is igazol, vagy külföldi állampolgár, akinek a lakcímét igazolni tudják az eljárás során)

Nyilatkozat 6 éven aluli gyermekek útlevéligényléséhez

Köldökzsinór program tájékoztató

FÉTÁM kérelem - anyasági támogatás kérelmezéséhez szükséges formanyomtatvány

Szükséges mellékletek FÉTÁM kérelemhez

1 db spanyol nyelvű igazolás a külföldi személy- és lakcímnyilvántartásból (empadronamiento) az édesanya nevével és lakcímével a külföldi tartózkodás igazolására