A hatékony ügyintézés érdekében időpont csak akkor foglalható, ha az eljáráshoz minden nyomtatvány előzetes egyeztetése megtörtént és minden mellékelni szükséges okirat rendelkezésre áll. Ehhez a lap alján található formanyomtatványokat kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kell kitölteni, majd azokat dátum, aláírás nélkül, a szükséges okiratok másolataival együtt megküldeni a consulate.bcn@mfa.gov.hu e-mail címre. Az ellenőrzést és az esetleges korrekciók átvezetését követően, ha minden adatlap véglegesítésre került és minden okirat rendelkezésre áll, kérhető az időpont a személyes ügyintézéshez.   

I., A házasság magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások:

 1. Születés magyarországi anyakönyvezése útlevélkérelemmel
 2. Házassági névviselési forma módosítás
 3. Külföldi letelepedési eljárás / külföldi lakcímváltozás bejelentése

A házasság magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető, fentiekben felsorolt eljárásokról kérjük, mindig olvassa el a jelen honlapon található idevonatkozó menüpontot!

II., A kérelem benyújtása

A kérelem benyújtására csak az előzetes egyeztetéseket és azok lezárását követően kerülhet sor.  

Az ügyintézés során sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.

A kérelem személyes benyújtásakor mindkét félnek jelen kell lennie.

III. Külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez a következő okiratok, nyomtatványok szükségesek:

 1. Eredeti, spanyol nyelvű házassági anyakönyvi kivonat (Certificación literal de matrimonio) magyar nyelvű fordításmelléklettel (Anexo a la traducción en húngaro)

Az anyakönyvi kivonat igénylésének módja:

A Registro Civil oldalán az iratokat "certificado digital"-al, vagy "sistema CLAVE"-val lehet megkérni. A folyamat a következő:

https://www.mjusticia.gob.es/es

 1. Trámites
 2. Solicitud de certificado literal de matrimonio
 3. Elöször "idioma - castellano"
 4. Ezek után ki kell tölteni a kérelmezö adatait

Akkor adja ki a magyar nyelv lehetőségét, ha arra  kérdésre hogy "destinatario", azt választják ki, hogy "UE"

 1. Adatlap külföldön történt házasságkötés hazai anyakönyvezéséhez (lap alján található)

Az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kérjük kitölteni!

 1. A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok

Elvált családi állapot igazolására: korábbi házassági anyakönyvi kivonat a válás bejegyzésével vagy jogerős bírósági végzés magyar nyelven vagy magyar nyelvre fordítva

Özvegy családi állapot igazolására: volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

 1. Felek állampolgárságának és személyazonosságának igazolása: eredeti, érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány, ezek hiányában magyar állampolgár esetén 3 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány, honosított magyar állampolgárok esetében honosítási okirat
   
 2. Magyar állampolgár eredeti lakcímkártyája
   
 3. Személy- és lakcímnyilvántartásba vétel iránti kérelem – Magyarországon vagy külföldön élő magyar állampolgár (lap alján letölthető)

Letölthető adatlapok:

Adatlap külföldön kötött házasság magyarországi anyakönyvezéséhez

Személy- és lakcímnyilvántartásba vétel iránti kérelem - Magyarországon élő magyar állampolgár

Személy- és lakcímnyilvántartásba vétel iránti kérelem - külföldön élő magyar állampolgár