Figyelem! A lentiekben vázolt folyamat nem keverendő össze más, szintén a magyar hatóságok előtt zajló adóhatósági (https://nav.gov.hu/) társadalombiztosítási (https://www.neak.gov.hu/) vagy egyéb, külföldi letelepedés esetén lefolytatandó kijelentkezési eljárással!

1. Külföldi letelepedés bejelentése a konzulátuson

A bejelentés a végleges külföldi letelepedés szándékának rögzítését, illetve hivatalos bejelentését jelenti.

A bejelentés megtételére kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpontegyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az Alapinformációk menüpontban található tájékoztatás.

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat (a lap alján letölthető)
  • Amennyiben a kérelmező házas, a magyar házassági anyakönyvi kivonat - amennyiben a kérelmező külföldön kötött házasságát még nem anyakönyveztette Magyarországon, úgy először a házasság anyakönyvezését kell kezdeményezni (erre lásd a honlap vonatkozó menüpontját)
  • Érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél
  • Lakcímkártya
  • Gyermekek esetében a magyar születési anyakönyvi kivonat

lakcímkártya a bejelentéssel egyidejűleg bevonásra kerül.

A külföldi letelepedés elektronikusan is bejelenthető. Ennek lehetőségét lásd az alábbi „Külföldi letelepedés bejelentése elektronikusan” résznél.
 

 2. Külföldi letelepedés bejelentése elektronikusan

A külföldi letelepedést elektronikusan, Webes ügysegéd útján is be lehet jelenteni a magyar hatóság felé. Ennek feltétele, hogy a bejelentő rendelkezzen Ügyfélkapuval. Amennyiben a bejelentésre elektronikusan kerül sor, a lakcímkártyát ez esetben is le kell adni (akár postai úton, ajánlott küldeményként). Lehetőség van arra is, hogy személyesen adják le az okmányt, amelyet mind a bejelentő, mind törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja megtehet.

 

3. Külföldi lakcím változásának bejelentése

 

a.) A külföldi lakcím változásának bejelentése online

A külföldi lakcím megváltozása elektronikusan is bejelenthető az alábbi oldalon: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/webesugyseged.html

Természetesen az új ügyintézési lehetőség mellett az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is mód van a külföldi lakcím megváltozásának a konzulnál történő bejelentésére.

b.) Külföldi lakcím változásának bejelentése a konzulátuson

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a „külföldi cím” elnevezés szerepel.

A bejelentés megtételére  személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján történhet.

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

A külföldi lakcím módosításához a kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához adatlapot kell kitölteni (a lap alján letölthető). A kérelem beadásához érvényes magyar útlevél és lakcímkártya szükséges.

A külföldi lakcím módosítása illetékmentes.

 

4. A külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelem

Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagy passziválás miatt, vagy, mert soha nem rendelkezett állandó lakóhellyel Magyarországon), kérheti a nyilvántartásba való felvételét. Ehhez a kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez adatlap kitöltésére van szükség, melyet a konzul előtt személyesen kell aláírni.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sorAz időpont igénylésére vonatkozóan az Alapinformációk menüpontban található tájékoztatás.

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • adatlap (a lap alján letölthető)
  • érvényes magyar útlevél;
  • születési anyakönyvi kivonat;
  • házas családi állapot esetén magyar házassági anyakönyvi kivonat;
  • elvált illetve özvegy családi állapot esetén pedig válási illetve özvegyi záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonat.

Házas vagy elvált családi állapot esetén amennyiben a kérelmező házassága, illetve válása Magyarországon még nem került anyakönyvezésre, a nyilvántartásba vételi kérelem leadásával egyidejűleg ezen anyakönyvi események anyakönyvezését is kezdeményezni szükséges a konzulátuson (Lásd a vonatkozó Házasság / Válás anyakönyvezése menüpontokat).

A nyilvántartásba vételt követően egy olyan lakcímkártya kerül kibocsátásra, melyen a „külföldi cím” elnevezés szerepel.

A lakcímkártya kb. 3 hónap elteltével érkezik meg a konzulátusra.

5., Letölthető adatlapok

Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat

Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat kiskorúak részére

Kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához

Külföldi lakcímváltozás bejelentése