1. Születési név változtatása

A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. Erre minden magyar állampolgárnak lehetősége van.

FIGYELEM!!! Amennyiben külföldi házasságkötése során külföldi anyakönyvi kivonatban megjelenő módosított nevét szeretné Magyarországon anyakönyveztetni, a „Házasság magyarországi anyakönyvezése” menüpontban tájékozódjon!

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.


A kérelem benyújtásához szükséges:

 • Személyes megjelenés
 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.
 • Lakcímkártya (ha van)
 • ha a névváltozás külföldön már megtörtént, akkor erről egy hivatalos névváltozási okirat adott esetben Apostille pecséttel és hiteles fordítással (Ez vonatkozik a házasságkötéskor nem, csak azt követően megváltoztatott névre, illetve a születési családi- és/vagy utónévváltozásra is. )
 • Amennyiben a név nevelőszülő neve, szükséges egy nyilatkozat a szülőtől – kézzel, kék tollal írva, amelyben hozzájárul a vezetékneve felvételéhez (ebben mind a saját, mind a gyermeke összes adata – szül. név, szül. hely és idő, anyja neve, lakcíme, személyazonosításra szolgáló okirata száma) szerepel;
 • kiskorú kérelmező esetén mindkét szülő jelenléte szükséges, 14 év feletti gyermek jelenléte is szükséges 

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” részben megtalálható.

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

 

2. Házassági névviselési forma megváltoztatása

2.A) Házasságkötéssel történő névváltozás

A házasságkötés utáni névviselés a jogszabályban előírt névviselési formák megválasztásával lehetséges. Ez a házasság anyakönyvezésével történik. Olyan névviselési forma, amelyet a jogszabály nem tesz lehetővé, csak akkor választható, ha a kérelmező a születési nevét változtatja meg. 


2.B) Házasságban viselt név megváltoztatása

FIGYELEM!!! Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság magyarországi anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét (lásd jelen honlap vonatkozó menüpontja!).

A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével van lehetősége. 

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.


A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.
 • Lakcímkártya (ha van)

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” résznél megtalálható („Házassági névviselési forma megváltoztatása”). 

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

2.,C) Házassági név módosítása a házasság megszűnése után

A magyar állampolgárnak a válást követően, annak magyarországi anyakönyvezése után vagy azzal egyidejűleg is lehetősége van a házassági neve módosítására a jogszabályban előírt névviselési formák választásának valamelyikével. 

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak időpont egyeztetése alapján kerülhet sor.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (a lap alján  letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” résznél megtalálható („Házassági névviselési forma megváltoztatása”). 
 

Adatlapok a névváltoztatási eljárásokhoz:

Nagykorú kérelme születési család- és/vagy utónév megváltoztatására

Kiskorú kérelme születési család- és/vagy utónév megváltoztatására

Kérelem házassági névviselési forma változtatására

Kérelem külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához